PAKIETY PROGRAMU REDUKCJA

I Program Gold polegający na zdalnym (za pośrednictwem ustalonych środków porozumiewania się na odległość) wsparciu specjalistycznym wyznaczonego przez Usługodawcę dietetyka w formie mentoringu trwającego przez okres 3 miesięcy na który składają się:

a) analiza wyników badań diagnostycznych Klienta przekazanych przez niego w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
b) opracowanie na rzecz Klienta dedykowanego 10-dniowego planu żywieniowego zawierającego opisy procesu przygotowania potraw z planu oraz listę niezbędnych zakupów;
c) opracowanie na rzecz Klienta 3-miesięcznego planu suplementacji;
d) umożliwienie Klientowi udziału w spotkaniach grupowych z dietetykiem, w wymiarze 60 minut raz w tygodniu, przez cały okres trwania Programu Gold (12 spotkań) – spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Zoom;
e) umożliwienie Klientowi udziału w chatcie grupowym z dietetykiem (za pośrednictwem aplikacji telegram lub innej wskazanej przez Usługodawcę);
f) udostępnienie Klientowi na dedykowanej platformie internetowej Usługodawcy (usługa do przechowywania i udostępniania plików świadczona drogą elektroniczną) nagrań video ze spotkań grupowych przeprowadzonych w okresie trwania pakietu;
g) cykliczne kontrolowanie przez Usługodawcę raportów dot. wagi i sylwetki Klienta

CENA: 1497zł brutto (z VAT)

II Program Platinum polegający na zdalnym (za pośrednictwem ustalonych środków porozumiewania się na odległość) wsparciu specjalistycznym wyznaczonego przez Usługodawcę dietetyka w formie mentoringu trwającego przez okres 6 miesięcy na który składają się:

a) przeprowadzenie z Klientem indywidualnej konsultacji dietetycznej online za pośrednictwem platformy Google Meet w wymiarze do 90 minut (konsultacja wstępna);
b) przeprowadzenie z Klientem indywidualnej konsultacji kontrolnej online (za pośrednictwem platformy Google Meet) w wymiarze do 30 minut, z tym zastrzeżeniem, konsultację kontrolną Klient może zamienić na 4 konsultacje mailowe, po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą. Konsultacja kontrolna nie zawiera co do zasady zaleceń suplementacyjnych oraz dietetycznych w formie pisemnej, chyba że Dietetyk postanowi inaczej. Konsultacja kontrolna odbywa się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od przeprowadzenia z Klientem konsultacji wstępnej. Termin konsultacji kontrolnej wyznacza Usługodawca w porozumieniu z Klientem;
c) analiza wyników badań diagnostycznych Klienta przekazanych przez niego w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
d) opracowanie przez Usługodawcę na rzecz Klienta 14-dniowego planu żywieniowego (2 x 7 dni dostarczanego po każdej konsultacji online w ramach trwania Programu) zawierającego opisy procesu przygotowania potraw z planu oraz listę niezbędnych zakupów;
e) opracowanie na rzecz Klienta co trzy miesiące nowego planu suplementacji, w oparciu o aktualne wyniki zaleconych badań diagnostycznych
f) cyklicznego kontrolowania przez Usługodawcę raportów dot. wagi i sylwetki Klienta;
g) umożliwienie Klientowi udziału w spotkaniach grupowych z dietetykiem, w wymiarze 60 minut raz w tygodniu, przez cały okres trwania Programu Platinum (24 spotkania) – spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Zoom;
h) umożliwienie Klientowi udziału w chatcie grupowym z dietetykiem za pośrednictwem aplikacji telegram lub innej wskazanej przez Usługodawcę

CENA: 2197zł brutto (z VAT)

III Program Diamond polegający na zdalnym (za pośrednictwem ustalonych środków porozumiewania się na odległość) wsparciu specjalistycznym wyznaczonego przez Usługodawcę dietetyka w formie mentoringu trwającego przez okres 12 miesięcy na który składają się:

a) przeprowadzenie z Klientem indywidualnej konsultacji dietetycznej online (za pośrednictwem platformy Google Meet) w wymiarze do 90 minut;
b) przeprowadzeniu z Klientem 11 indywidualnych konsultacji kontrolnych online (za pośrednictwem platformy Google Meet) w wymiarze do 30 minut. Przy czym każda konsultacja kontrolna przeprowadzana jest nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od przeprowadzenia z Klientem poprzedniej konsultacji (w przypadku pierwszej konsultacji kontrolnej termin liczony jest od chwili zakończenia konsultacji wstępnej), z tym zastrzeżeniem, że każdą konsultację kontrolną Klient może zamienić na 4 konsultacje mailowe, po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą. Termin konsultacji kontrolnej wyznacza Usługodawca w porozumieniu z Klientem. Konsultacja kontrolna nie zawiera co do zasady zaleceń suplementacyjnych oraz dietetycznych w formie pisemnej, chyba że Dietetyk postanowi inaczej;
c) opracowaniu na rzecz Klienta co trzy miesiące nowego planu suplementacyjnego, w oparciu o aktualne wyniki badań diagnostycznych;
d) analizie wyników zleconych badań diagnostycznych Klienta przekazanych przez niego w sposób opisany w Regulaminie;
e) opracowaniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta 28-dniowego planu żywieniowego (4×7 dni planu dostarczanego po każdej konsultacji online w ramach trwania Programu) zawierającego opisy procesu przygotowania potraw z planu oraz listę niezbędnych zakupów;
f) cyklicznego kontrolowania przez Usługodawcę raportów dot. wagi i sylwetki Klienta oraz drugiej wskazanej przez niego osoby;
g) umożliwienie Klientowi udziału w spotkaniach grupowych z dietetykiem, w wymiarze 60 minut raz w tygodniu, przez cały okres trwania Programu Diamond (48 spotkań) – spotkania w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Zoom;
h) umożliwienie Klientowi udziału w chatcie grupowym z dietetykiem za pośrednictwem aplikacji Telegram lub innej wskazanej przez Usługodawcę;
i) udostępnienie Klientowi na dedykowanej platformie internetowej (usługa przechowywania i udostępniania plików świadczona drogą elektroniczną) nagrań video ze spotkań grupowych przeprowadzonych w okresie trwania pakietu Programu Gold.

O terminach spotkań grupowych w ramach korzystania z Programu Redukcja Usługodawca informuje Klienta drogą mailową (na adres e-mail podany przez Klienta w celu korzystania z Programu).

CENA: 4997zł brutto (z VAT)