POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PLIKACH COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO PROGRAM REDUKCJA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przesyłania newslettera

Informacja o przetwarzaniu danych przekazywanych przez formularz kontaktowy serwisu

 

Drogi Użytkowniku,

niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których to my – CENTRUM DIETETYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babicy (38-120), Babica 156A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070309 (dalej jako CENTRUM DIETETYCZNE SP. Z O.O.), pełnimy funkcję administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679 lub RODO) przechowując dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej https://programredukcja.com/ (dalej także jako Strona lub Serwis internetowy). Dla Twojej wygody
w niniejszym dokumencie zawarliśmy, także:

a) informacje o wykorzystywanych na naszej Stronie plikach cookies, które zasadniczo nie pozwalają na gromadzenie danych osobowych,
b) ogólne informacje o gromadzeniu danych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

                Jako podmiot gromadzący dane osób fizycznych za pośrednictwem internetowego formularza udostępnianego w naszym Serwisie internetowym odczuwamy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich powierzanych nam przez Ciebie informacji.

Z uwagi na treść przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia 2016/679, niniejszym dokumentem wraz z pozostałymi klauzulami informacyjnymi udostępnianymi przez nas na Stronie, chcemy Cię poinformować o podstawach prawnych oraz celach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane za pośrednictwem naszej Strony.

Informacje o naszych użytkownikach, w postaci ich danych identyfikacyjnych czy kontaktowych gromadzimy korzystając jedynie z udostępnianych w naszym Serwisie  formularzy. Wykorzystujemy te dane wyłącznie:

 1. dla skontaktowania się z Tobą w celu przedstawienia dedykowanej oferty lub odpowiedzi na wszelkie inne zadane przez Ciebie pytania;
 2. zawarcia umowy o świadczenie wybranych przez Ciebie usług, a także realizacji na Twoją rzecz takich usług, w tym zapisów na organizowane przez nas szkolenia płatne oraz nieodpłatne szkolenia bonusowe (webinary, Q&A itp.) oraz udostępniania Tobie nagrań i innych materiałów z takich szkoleń;
 3. kontaktowania się z Tobą w celach związanych z organizacją realizowanych na Twoją rzecz usług;
 4. założenia przez Ciebie konta użytkownika naszego Serwisu oraz utrzymywania przez nas tego konta;
 5. ochrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem przez użytkownika z naszego Serwisu internetowego, w tym obsługi postępowań reklamacyjnych oraz dochodzenia przez nas tego rodzaju roszczeń;
 6. regularnego przesyłania za Twoją zgodą, na przekazany przez Ciebie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zawierających nasze materiały reklamowe, w tym informacje o naszych ofertach, promocjach i dostępnych rabatach (przetwarzanie danych w celach marketingowych).

Pozyskując dane osobowe każdorazowo informujemy Cię o celach dla których je gromadzimy, okresach ich przechowywania, prawach przysługujących w związku z takim przetwarzaniem, a także wszelkich innych kwestiach o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Informacje te są łatwo dostępne przy każdym z formularzy w którym prosimy Cię o podanie swoich danych. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi, gdyż tam łatwo odnajdziesz odpowiedzi na wiele często pojawiających się pytań.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się ze mną:

a) dzwoniąc pod numer tel.+48 572 321 872;
b) pisząc na adrese-mail: martynadieta@gmail.com,

Osoby korzystające z naszej Strony zachowują kontrolę nad danymi, które nam przekazują. Działając jako administrator, ograniczam zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do przepisów Rozporządzenia 2016/679, w szczególności zasad z art. 5 RODO oraz przepisów pozostałych aktów prawnych regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych, a także innych informacji chronionych prawem.

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a ja jako administrator zachowuję kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. 

Jednocześnie, zawsze mamy na uwadze, iż osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, a ja jako administrator tych danych odpowiadam za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II INFORMACJA O PRZECHOWYWANIU ADRESÓW IP UŻYTKOWNIKÓW

                Ponadto, zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej Strony przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są przez nas wykorzystywane w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Informacje w postaci adresów IP są wykorzystywane przez nas również w celach statystycznych.

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

Przekazane przez Ciebie dane w postaci rejestrowanego adresu IP zostaną powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe, jedynie w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

III INFORMACJE O WYKORZYSTYWANYCH PLIKACH COOKIES

                W ograniczonym zakresie, za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej Stronie, możemy automatycznie pozyskiwać Twoje dane, za pomocą których nie identyfikujemy jednak Twojej osoby. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Wyróżnić można cookies sesyjne (tymczasowe), które przechowywane są wyłącznie przez czas przebywania użytkownika na stronie naszego Sklepu internetowego oraz pliki stałe – przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika bądź przez stały okres wynikający z ich ustawień. Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

 • utrzymywanie sesji użytkownika (pliki własne),
 • dostosowywanie zawartości stron do preferencji Użytkownika (pliki własne),
 • zapewnianie bezpieczeństwa przekazywanych danych (pliki własne),
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów (pliki zewnętrzne) ,
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść
 • łączenie funkcji Serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik
  korzysta (pliki zewnętrzne),
 • wyświetlanie informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez naszą Stronę zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wszelkie informacje dotyczące ustawień poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (zakładka Pomoc) bądź na stronach internetowych ich producentów. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookie niektóre funkcje oferowane przez naszą Platformę mogą nie działać prawidłowo.

Jak już wyżej wspomnieliśmy, dbając o przejrzystość komunikacji z użytkownikami, wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób fizycznych za pośrednictwem naszego Serwisu otrzymasz w momencie przekazywania nam takich danych.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.