INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY SERWISU

Szanowny Użytkowniku,

wypełniając formularz oraz potwierdzając chęć zapisu na newsletter udzielasz nam:

a) zgody na przesyłanie drogą mailową i/lub telefoniczną (wiadomości sms) informacji handlowej o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) zgody na wykorzystanie urządzeń końcowych (komputerów i/lub telefonów komórkowych) dla celów marketingu bezpośredniego o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej także jako RODO) pozyskując Twoje dane osobowe chciałabym Cię poinformować, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o ich wykorzystaniu
  i jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo będziemy my – CENTRUM DIETETYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babicy (38-120), Babica 156A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070309, NIP: 8191679170 (dalej także jako Centrum Dietetyczne).

 2. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: martynadieta@gmail.com lub nr tel. +48 572 321 872 .

 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych o które prosimy w formularzu jest w pełni dobrowolne, jednak nie podając tych danych uniemożliwiasz nam wysyłanie Tobie naszego newslettera, w tym informacji o dostępnych promocjach, nowościach i rabatach drogą mailową – w przypadku nie podania adresu e-mail, a także przesłanie Tobie linku do nagrania ze szkolenia online (webinaru) Jak zdiagnozować insulinooporność? Diagnostyka, żywienie i suplementacja w walce z insulinoopornością jako specjalnego bonusu z tytułu zapisania się na nasz newsletter.

 4. Dane, które nam przekazujesz będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci:

  a) marketingu bezpośredniego naszych produktów, polegającego na przygotowywaniu i przesyłaniu drogą elektroniczną (na podany przez Ciebie adres e-mail) naszego newslettera, zawierającego informacje o aktualnych i planowanych promocjach, nowościach i rabatach (w tym specjalne kody rabatowe) dotyczących produktów znajdujących się w ofercie naszego Centrum Dietetycznego (wysyłka informacji handlowych);

  b) przesłania na podany przez Ciebie adres e-mail linku do nagrania ze szkolenia online jako specjalnego bonusu z tytułu zapisania się na nasz newsletter.

  c) możliwości naszej skutecznej obrony przed roszczeniami o charakterze prywatno- lub publicznoprawnym związanymi z przesyłaniem Tobie naszego newslettera lub dochodzenia przez nas roszczeń z tego tytułu, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.

 5. Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas powierzone wyłącznie zewnętrznemu dostawcy usług realizującemu na naszą rzecz wysyłkę newslettera drogą mailową.

  Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 6. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres Twojego korzystania z naszej usługi newsletter. Następnie zostaną usunięte z naszych baz marketingowych.

  Dane te mogą być jednak przez nas jeszcze przechowywane odrębnie, gdy okaże się to niezbędne do ochrony przed roszczeniami o charakterze publiczno- lub prywatnoprawnym lub dochodzenia przez nas takich roszczeń.

 7. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingowych. Sprzeciw wnoszony jest poprzez złożenie oświadczenia w prywatnej wiadomości przesłanej w wiadomości e-mail na
  adres: martynadieta@gmail.com

 8. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1
  i 4 RODO.

 9. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

  b) sprostowania swoich danych,

  c) żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych,

  d) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,

  a także

  e) prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów.

  Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uznasz, ze doszło do naruszenia prawa w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

  Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu.
  O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

  Dziękujemy, że zapoznałeś(-aś) się z powyższymi informacjami

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)